Sukuseuran jäsenyys

Rytkösten sukuseura ry:n jäsenmaksut ovat seuraavan taulukon mukaiset:

  euroa
Perheet 35
Yksityishenkilö 30
Ainaisjäsenmaksu 100

Perhe ja yksityishenkilön jäsenyys on voimassa sukukokousten välisen ajan. Nykyinen kausi on 2023 - 2026.

Jäsenmaksun voi suorittaa Pohjois-Savon Osuuspankkiin tilille nro FI48 5068 0620 1412 81, BIC OKOYFIHH.

Jäsenen ja perhejäsenmaksun kyseessä ollessa kaikkien jäsenten nimet on merkittävä lisätietoja-sarakkeeseen. Näin ne saadaan kirjattua jäsenrekisteriin.